Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Online raadsvergadering 17 april: corona, flexstuderen en huisreglement studieverenigingen

Door Andrea van Leerdam De coronacrisis heeft voor vrijwel iedereen de normale werkroutine overhoop gehaald, ook voor de faculteitsraad. In overleg met het faculteitsbestuur hebben we de afgelopen weken gewerkt aan een digitale inrichting van onze vergadercyclus, met commissievergaderingen en vooroverleggen via Microsoft Teams, zodat de medezeggenschap de komende tijd toch door kan gaan. Zo…

Lees meer

HUMANITIES OF UTRECHT: LEO LENTZ

Leo Lentz (67) is dit jaar al meer dan 30 jaar in dienst van de universiteit en is dan ook met recht een veteraan van de Universiteit Utrecht te noemen. Al enkele jaren werkt hij niet meer fulltime voor onze onderwijsinstelling – hij is nu onder andere parttime opa, begeleider van promovendi, fervent lezer en…

Lees meer

Raadsvergadering 7 februari: meer kerstvakantie, een beetje flexstuderen en duurzaamheid

Door Gjalt van Werkhoven Na twee redelijk heftige raadsvergaderingen in november en december, waarbij de Raad flink op zijn strepen was gaan staan over verschillende thema’s, was de vergadering van 7 februari redelijk rustig, ondanks dat er veel verschillende onderwerpen op de agenda stonden. De discussie ging onder andere over herziening van het jaarrooster, de…

Lees meer

Verslag van Het Grote GW debat: de uitdagingen voor en de toekomst van Geesteswetenschappen

2 maart 2020 – Richie Tessensohn Wie denkt aan Geesteswetenschappen denkt al gauw aan wat deze precies kunnen bijdragen aan de maatschappij of in hoeverre onze faculteit toekomstbestendig is, en of er iets moet veranderen om voort te kunnen blijven bestaan. Op donderdag 20 februari werd daarom een debat over de betekenis en de toekomst van de Geesteswetenschappen gevoerd. Deelnemers…

Lees meer

Raadsvergadering 13 december: naar een nieuw financieel verdeelmodel

Door Jessica Dijkman De faculteitsraadvergadering begon ludiek: er waren kerstgebakjes en de studentgeleding had bovendien besloten ‘Foute Kersttruiendag’ luister bij te zetten door voltallig in passende kleding te verschijnen. Maar daarna werd het al snel serieus. Kwaliteitsafspraken Over het plan voor de implementatie en monitoring van de kwaliteitsafspraken hoefde niet lang gesproken te worden. De…

Lees meer

Humanities of Utrecht: Fleur Leijen

HUMANITIES OF UTRECHT Tekst: Wessel van Wijngaarden. Foto’s: Willem Vos. Fleur Leijen (33) studeerde Nederlands in Leiden en deed de master Taal, Mens en Maatschappij (tegenwoordig Meertaligheid en taalverwerving) in Utrecht, een echte Geesteswetenschapper dus. In het dagelijks leven is ze dan ook met plezier coördinator bachelormarketing voor diezelfde faculteit (“misschien zou ik dit werk…

Lees meer

Raadsvergadering 28 juni: conceptbegroting, kwaliteitsafspraken en kwaliteitszorg promovendi

Door Jan van Rijnbach We zijn alweer aangekomen bij het einde van het academisch jaar, met op 28 juni de laatste FR-vergadering van het jaar. Traditioneel staat hier de conceptbegroting op de agenda. Zeker het afgelopen jaar was op het gebied van financiën net iets anders dan anders. Deze keer niet vanwege bezuinigingen, maar vanwege…

Lees meer

DUB: ‘Niet elke docent kan zonder training college in het Engels geven’

Studenten voorbereiden op het Engels dat ze kunnen verwachten tijdens college is essentieel, zeggen geesteswetenschappers Rick de Graaff en Rias van den Doel. Ook helpt het als studenten geleidelijk aan meer Engelstalig onderwijs krijgen, wat het schakelen tussen het Engels en Nederlands kan vergemakkelijken. “Want een academische opleiding volledig in één taal is zeker geen…

Lees meer

Keimpe Algra herbenoemd als decaan Geesteswetenschappen

Prof. Dr. Keimpe Algra is door het college van bestuur met ingang van 1 september 2019 herbenoemd als decaan van de faculteit Geesteswetenschappen. Het college van bestuur heeft veel waardering voor de manier waarop Keimpe Algra de afgelopen jaren leiding heeft gegeven aan de faculteit Geesteswetenschappen. Collegevoorzitter Anton Pijpers: “Keimpe is een zeer ervaren bestuurder…

Lees meer