Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Werkwijze

Naast de raadsvergaderingen vergadert de personeelsgeleding van de faculteitsraad ongeveer zes maal per jaar met de decaan.

In deze overleggen brengt de personeelsgeleding advies uit over voorgenomen maatregelen van de decaan ten aanzien van:

  • De wijze waarop de arbeids- en dienstvoorwaarden bij de faculteit worden toegepast
  • De wijze waarop het algemeen personeelsbeleid bij de faculteit wordt uitgevoerd
  • De veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid binnen de faculteit
  • De organisatie en werkwijze binnen de faculteit
  • De technische en economische dienstuitvoering bij de faculteit

Instemming van de personeelsgeleding is noodzakelijk voor elk van de door de decaan voorgenomen maatregel waarover de personeelsgeleding hem advies heeft uitgebracht. Zie artikel 25 van het Faculteitsreglement GW.