Faculteitsraad Geesteswetenschappen

#raadsvergadering

Raadsvergadering 12 mei 2021: Nog geen besluit over nieuw Verdeelmodel Onderzoek

Door: Maarten van Houte Nieuw Verdeelmodel Onderzoek Één van de belangrijkste stukken voor deze raadsvergadering was het voorstel voor een nieuw Verdeelmodel Onderzoek, dat vanaf september 2022 de zgn. ‘onderzoeksdynamisering’ moet gaan vervangen. De Raad heeft instemmingsrecht op dit voorstel en zou hierover bij de vergadering een besluit nemen. Het FB vroeg enkele dagen voor…

Lees meer