Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Verslag raadsvergadering

Bezuinigingen Het zorgenkindje van deze raadsvergadering was de bezuinigingen van in totaal twee miljoen euro. Hiervan wordt zes ton facultair breed bezuinigd door onder andere het terugbrengen van de contacturen van interdisciplinaire minoren en het opzetten van een zuiniger en efficiënter tutoraat. Daarnaast wordt er vijf ton bezuinigd op masterprogramma’s en moeten de departementen in…

Lees meer

Verslag raadsvergadering

De eerste vergadering van het nieuwe raadsjaar stond in het teken van de begroting voor 2018. Als faculteitsraad hebben wij recht op instemming op de hooflijnen van deze begroting. Voor de zomer bespraken wij een voorlopige versie met het faculteitsbestuur, toen werd ons al duidelijk dat de begroting zelf niet veel vragen oproept, maar dat…

Lees meer

Faculteitsraad Geesteswetenschappen 30 juni 2017: een terugblik.

Het was volle bak, 30 juni jongstleden in de altijd toch al zo warme Sweelinckzaal. Tijdens de laatste vergadering van de faculteitsraad van 2016-2017 was ook de vrijwel complete studentgeleding van volgend jaar present om kennis te maken met de gang van zaken en met het actuele debat. Zij zullen twee van de onderwerpen die…

Lees meer

FR-vergadering 12 mei 2017

Verslag vanuit de P-geleding, door Hanny den Ouden In deze zesde vergadering van de jaarcyclus staan op de agenda: het feedback-onderzoek uitgevoerd door enkele studenten van de S-geleding, het werkplan van Educate-it over digitale hulpmiddelen in het onderwijs, de voortgangsrapportage van de master-herziening, de OER-en van de lerarenopleidingen, de Q1-rapportage en de Wet Versterking Bestuurskracht…

Lees meer

Feedback in de bacheloropleidingen

Een paar maanden terug heeft de studentengeleding van de Faculteitsraad een enquête uitgezet over feedback die studenten krijgen in hun bachelor. Ruim 500 studenten hebben deze enquête ingevuld, waar we ze heel erg voor bedanken!   De Commissie Feedback, bestaande uit vijf studentleden van de faculteitsraad, heeft de afgelopen maanden de resultaten van de enquete…

Lees meer

FR-vergadering 24 maart 2017

Verslag vanuit de studentgeleding – Simone de Roode Op 24 maart vond de raadsvergadering van de vijfde cyclus plaats in de Sweelinckzaal. Onder andere de nieuwe versie van het Facultair Strategisch Plan en het facultaire deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) staat op de agenda ter instemming van de raad. Gezien het belang van…

Lees meer

FR-vergadering 10 februari 2017

Verslag vanuit de studentgeleding – Sven Rouschop en Siebren Teule De vierde raadsvergadering van dit collegejaar op 10 februari had een andere nadruk dan de eerdere vergaderingen. In plaats van de focus te leggen op documenten die het bestuur ter kennisgeving, bespreking of instemming aan de raad voorlegt, werd de setting omgedraaid: vanuit de raad…

Lees meer

FR-vergadering 16 september 2016

Sven Rouschop en Siebren Teule, studentgeleding faculteitsraad GW   Hallo allemaal! De maand september is voorbij, en het collegejaar is weer begonnen. Niet alleen voor studenten, maar ook voor de medezeggenschap. Vanuit de faculteitsraad zullen wij je ook dit jaar op de hoogte houden van onze activiteiten. Via deze weg willen we laten zien wat…

Lees meer

FR-vergadering 18 december 2015

Verslag vanuit de P-geleding Naast een verdere bespreking van het Financieel Plan 2016-2020 kwamen deze vergadering onder andere Matching en het Honours Programma aan bod, en de door het faculteitsbestuur voorgestelde wijzigingen in het Universitair Register Opleidingen (URO): de Engelstalige track binnen de bacheloropleiding Geschiedenis en de te starten bacheloropleiding Philosophy, Politics and Economics (PPE)….

Lees meer

Verkiezingen 2016-2017

Vind je het interessant om inspraak te hebben in de koers van de faculteit en om de belangen van je medestudenten en collega’s te behartigen? Stel je dan kandidaat voor de jaarlijkse verkiezingen van de studentgeleding of de tussentijdse verkiezingen van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.   Van 9 t/m 11 mei 2016 zijn de…

Lees meer