Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. Bekijk de Agenda voor alle vergaderdata en de raadsstukken.
Lees meer