Faculteitsraad Geesteswetenschappen

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. Bekijk de Agenda voor een overzicht van alle vergaderdata.
Lees meer Raadsstukken