Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is hét medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. Bekijk de Agenda voor een overzicht van alle vergaderdata.
Lees meer Raadsstukken