Faculteitsraad Geesteswetenschappen

HUMANITIES OF UTRECHT

HUMANITIES OF UTRECHT: Maaike Wouda

Welzijnstrainer Maaike Wouda (40) geeft samen met haar collega Laurens Meindertsma trainingen aan studenten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Lid van de faculteitsraad Joris Canoy ging bij haar langs om te praten over haar academische carrière en ervaringen als welzijnstrainer in coronatijd.

De welzijnstrainers zijn in 2019 het leven geroepen om meer aandacht te besteden aan studentenwelzijn . Maaike: “Toen er extra kwaliteitsgelden vrijkwam voor de faculteit hebben vooral studenten aangegeven dat er meer aandacht moest komen voor studentenwelzijn. Dat kan je doen door meer studieadviseurs aan te nemen, maar ook door meer aandacht te schenken aan studentenwelzijn door middel van het geven van trainingen”. En zo kwam het dat toen ze solliciteerde voor een functie studieadviseur, in de vacature stond dat een deel van het werk zou bestaan uit het ontwikkelen en geven van trainingen op het gebied van studentenwelzijn.

In de trainingen wordt aandacht besteed aan “het persoonlijke aspect van de professionele ontwikkeling”. In het onderwijs staat de ontwikkeling naar toekomstig professional of academicus centraal. Binnen de welzijnstrainingen is er oog voor de persoonlijke ontwikkelingsaspecten in het studentenleven die minder centraal staan in het onderwijs zelf. “Waar wij aandacht aan besteden is: wie is de persoon achter die professional of academicus, en wat komt hij of zij tegen?” aldus Maaike. In praktijk betekent dat trainingen over onder andere omgaan met stress en prestatiedruk, prioriteiten stellen, en keuzes maken: “wij willen handvatten bieden”.

Maaike heeft er al een diverse carrière buiten de universiteit op zitten. Voordat ze het onderwijs in ging, deed ze de opleidingen klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie. Nadat ze een tijdje als basispsycholoog heeft gewerkt besloot ze een switch te maken naar het onderwijs, het werken met groepen en met studenten was wat haar trok.  Ze werd docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN en verzorgde daarnaast trainingen op het gebied van onder andere faalangst en negatief zelfbeeld via de studentenpsycholoog.

Zodoende werkte Maaike tien jaar lang in het HBO als psychologiedocent en als trainer: “Ik vind het heel leuk om met een dynamiek van een groep te werken en mensen te leren over menselijk gedrag.” Maar na tien jaar in het onderwijs was Maaike toe aan een nieuwe stap: “ Ik miste, grappig genoeg, weer het individuele stuk, dat ik in mijn werk als basispsycholoog had.” Maaike deed al veel in studieloopbaanbegeleiding, juist die meer persoonlijke begeleiding bij de ontwikkeling die een student doormaakt begon haar steeds meer te trekken. Toen kwam het idee om studieadviseur te worden. Over het enerzijds individueel begeleiden van studenten als studieadviseur en het anderzijds ontwikkelen en geven van trainingen vanuit haar rol als welzijnstrainer zegt Maaike: “Voor mij is dat de perfecte combinatie. Voor nu en komende jaren zit ik op m’n plek.”

Het werk als welzijnstrainers bestaat voornamelijk uit het ontwikkelen en geven van trainingen. Studenten aan de faculteit Geesteswetenschappen kunnen zich via de website gemakkelijk opgeven voor een training. Daarnaast is er steeds meer interesse in trainingen op aanvraag, bijvoorbeeld voor masteropleidingen of studieverenigingen. Daarnaast kijken Maaike en haar collega, Laurens, ook naar de mogelijkheden om welzijnstrainingen meer te integreren in het onderwijs: als een training niet een losstaand onderdeel is maar een meer geïntegreerd onderdeel van het curriculum is de kans dat er daadwerkelijk gedragsverandering optreedt groter, bovendien zorgt het stilstaan bij de mentale gezondheidsvaardigheden binnen een bestaande onderwijsgroep voor meer binding en sense of community, wat weer een rol speelt in motivatie en persoonlijk leiderschap in eigen studeervaardigheden, zo blijkt uit onderzoek van Jolien Dopmeijer van het Trimbosinstituut.

Door de coronacrisis is Maaike haar werk er anders uit gaan zien. De trainingen die tegenwoordig worden gegeven gaan bijvoorbeeld over het studeren vanuit huis en hoe dat zo gezond en efficiënt mogelijk te doen. Omdat de trainingen ook vanuit huis worden ontwikkeld en gegeven, kan Maaike zich goed verplaatsen in de situatie van studenten: Werken vanuit huis heeft overeenkomsten met studeren vanuit huis. Dat heeft ook iets heel moois: “omdat ik het zelf aan de lijve ondervind, kan ik heel goed en direct vertalen wat je nodig hebt om gezond te blijven . Ik ben nu ook ervaringsdeskundige”. Zelf loopt Maaike altijd voorafgaand en na afloop van de thuiswerkdag een rondje: “door de ochtendwandeling denkt mijn hoofd dat ik nu op mijn werk benen maak ik echt even de switch van mijn huis als vrije tijds plek naar mijn huis als werkplek. En als ik klaar ben met werken en opnieuw naar buiten ga, verandert het huis weer in een ontspanningsplek”

De welzijnstrainingen ontvangen steeds meer positieve feedback: “We merken dat we steeds beter worden gevonden en er is ook steeds meer interesse voor de trainingen. Er kunnen wel nog veel meer mensen meedoen, dus laat elkaar weten van het bestaan van de welzijnstrainingen” Op de vraag of Maaike één tip heeft voor alle lezers, heeft ze een duidelijk antwoord: “blijf in contact, blijf uitreiken en blijf om hulp vragen. Ga bijvoorbeeld samen studeren, al is het via Teams. Ook is het gezond om te delen over wat je ervaart, op studie- en persoonlijk niveau. Stel vragen aan docent of bereik een studieadviseur. Alles om de sociale binding te behouden.”

Maaike Wouda &  Laurens Meindertsma zijn beide welzijnstrainers aan de faculteit Geesteswetenschappen en geven het hele jaar door preventieve trainingen en werkgroepen aan op het gebied van omgaan met prestatiedruk, leren studeren, keuzes maken, prioriteiten stellen en afstuderen. Meer info hiervoor is te vinden op hun website

Interview: Joris Canoy
Fotografie & Vormgeving : Richie Tessensohn