Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Contact met de achterban (SG)

De studentengeleding probeert zo goed mogelijk contact te houden met haar achterban, zodat het de perspectieven van studenten uit de faculteit kan representeren. Naast dat er regelmatig updates worden geplaatst op deze site en hun Facebook- en Instagrampagina, vinden er ook vaste bijeenkomsten met betrokken partijen plaats. Op deze pagina kun je meer lezen over wie de vaste gesprekspartners van de studentengeleding zijn naast de personeelsgeleding en het bestuur. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om zelf contact met de studentengeleding op te nemen over verschillende onderwerpen!

Externenoverleg (samenwerkingsoverleg)

De studentengeleding organiseert iedere cyclus (ca. 1,5 maand) een externenoverleg. Bij deze vergadering zijn de departementsassessoren, de studentassessor, de studenten uit de Board en de student-contactpersonen van de universiteitsraad aanwezig. Het hoofdpunt op de agenda is de bespreking van de raadsstukken van de aankomende raadsvergadering. De focus ligt daarbij op de perspectieven die de verschillende partijen hierop hebben. Daarnaast worden updates uitgewisseld, zodat alle partijen goed geïnformeerd zijn van de recente ontwikkelingen binnen de Faculteit Geesteswetenschappen.

Naast het externenoverleg heeft de studentengeleding ook contact met de assessoren via hun eigen assessorenoverleg, welke focust op de specifieke ontwikkelingen binnen de departementen. Meestal is de voorzitter aanwezig bij deze vergaderingen.

Studieverenigingenoverleg (SVO)

Een aantal keer per jaar organiseert de studentassessor vanuit het StudieVerenigingenOverleg Geesteswetenschappen (SVO) een bijeenkomst voor studieverenigingen en -stichtingen gericht op verschillende thema’s. De studentengeleding is hierbij altijd met minstens twee personen aanwezig. Hier geven ze een relevante update vanuit de Faculteitsraad en luisteren ze naar wat er leeft onder de studieverenigingen.

Medezeggenschapsoverleg (MO)

De studentengeleding organiseert tweemaal per jaar een Medezeggenschapsoverleg, het MO (voorheen bekend als het Facultair Overlegorgaan (FOO)). Dit is een bijeenkomst waarbij alle studenten die betrokken zijn bij de medezeggenschap van de Faculteit Geesteswetenschappen voor zijn uitgenodigd: opleidingscommissies (OC’s), studentassessoren, student-leden van de Board en student-leden van de universiteitsraad.

Faculteitsradenoverleg (FaRaO)

Het FaRaO is een vergadering die een aantal keer per jaar wordt georganiseerd door studentenvakbond VIDIUS. Een afvaardiging van de studentengeleding van iedere faculteit neemt deel aan deze vergadering. Tijdens deze vergadering wordt de stand van zaken in iedere faculteit besproken.

Voorzittersoverleg

Het voorzittersoverleg is een vergadering die een aantal keer per jaar wordt georganiseerd door de universiteitsraad. Het lijkt enigszins op het FaRaO, maar hiervoor zijn alle voorzitters van de personeelsgeledingen en studentengeledingen van de verschillende faculteiten voor uitgenodigd.

Raadsvergadering universiteitsraad

Naast dat de studentengeleding contact heeft met de universiteitsraad via haar eigen vergaderingen, wordt ervoor gezorgd dat er altijd een afvaardiging aanwezig is tijdens de raadsvergadering van de universiteitsraad. Op deze manier is de studentengeleding als eerste op de hoogte van het meest recente universitaire beleid.

Landelijk Overleg Fracties (LOF)

De studentengeleding neemt jaarlijks deel aan het LOF. Dit is een vergadering van de Landelijke Studentevakbond (LSVb) met alle faculteitsraden met een geesteswetenschappelijk karakter. Ieder jaar is een andere universiteit aan de beurt om de organisatie hiervoor op zich te nemen.