Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Samenstelling

Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle departementen en ondersteunende diensten, vormen de faculteitsraad. Jaarlijks kiezen de studenten een nieuwe vertegenwoordiging. Medewerkers doen dit tweejaarlijks. De vergaderingen van de faculteitsraad worden voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Personeelsgeleding

De personeelsgeleding (PG) wordt gekozen per district. Naast ieder departement, vormt het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) een eigen district. Bekijk hier de leden van de personeelsgeleding.

Studentengeleding

De studentengeleding (SG) wordt gekozen uit kandidaten uit de hele faculteit. De verkiezingen voor de studentengeleding vinden plaats op basis van kandidatenlijsten. Op het moment bestaat de studentengeleding uit fracties van De Vrije Student-GW en Lijst VUUR. Bekijk hier de leden van de studentengeleding.

Onafhankelijke voorzitter

De faculteitsraad heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt gekozen door de leden van de faculteitsraad. Deze persoon leidt de formele en informele vergaderingen van de faculteitsraad. Prof. dr. Josine Blok is sinds 1 september 2020 onafhankelijk voorzitter van de faculteitsraad.