Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Samenstelling

De personeelsgeleding (PG) bestaat uit 12 leden. De zetels zijn verspreid over 5 kiesdistricten:

  • Kiesdistrict het Faculteitsbureau (OBP): 3 zetels
  • Kiesdistrict Departement Filosofie en Religiewetenschap (WP): 2 zetels
  • Kiesdistrict Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis (WP): 2 zetels
  • Kiesdistrict Departement Media- en Cultuurwetenschappen (WP): 2 zetels
  • Kiesdistrict Talen, Literatuur en Communicatie (WP): 3 zetels

De verkiezingen voor de studentengeleding vinden jaarlijks plaats en voor de personeelsgeleding iedere twee jaar (in de even jaren). Bij (een) vacante zetel(s) worden er voor de personeelsgeleding tussentijdse verkiezingen georganiseerd (in de oneven jaren).

Naast de reguliere Faculteitsraadsvergaderingen van personeels- en studentengeleding met het Faculteitsbestuur heeft de personeelsgeleding ongeveer zes maal per jaar een afzonderlijk overleg met de decaan.