Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Portefeuilles

De studentengeleding werkt dit jaar met portefeuilles die overeenkomstige onderwerpen bundelen in één pakket. Op deze manier zetten de studenten zich verdeeld in op bepaalde onderwerpen, waardoor ze hier kennis over meedragen. De portefeuilles zijn opgedeeld in drie categorieën:

Inhoudelijk

  • Diversiteit en Inclusie (DivInc)
  • Duurzaamheid
  • Internationalisering
  • Profilering en Studieverenigingen
  • Studentenwelzijn
  • Grensoverschrijdend Gedrag

Externe Contacten

  • Extern

Interne Aangelegenheden

  • Promotie & Week van de Medezeggenschap
  • Opvolging en Overdracht & Raadsevaluatie

U kunt zien welk portefeuille welk SG-lid op hun heeft genomen op de pagina samenstelling.