Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Portefeuilles

De studentengeleding werkt dit jaar met portefeuilles die overeenkomstige onderwerpen bundelen in één pakket. De portefeuilles zijn opgedeeld in drie categorieën:

Inhoudelijk
-Diversiteit en Inclusie (DivInc)
-Duurzaamheid
-Internationalisering
-Profilering en Studieverenigingen
-Studentenwelzijn
-Grensoverschrijdend Gedrag

Externe Contacten
-Extern

Interne Aangelegenheden
– Promotie & Week van de Medezeggenschap
– Opvolging en Overdracht & Raadsevaluatie

U kunt zien welk portefeuille wel SG-lid op hun heeft genomen op de pagina samenstelling.