Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Werkwijze

De studentengeleding (SG) bestaat uit studenten van de verschillende departementen van de faculteit Geesteswetenschappen. Nadat de leden van de SG zijn verkozen door middel van de jaarlijkse verkiezingen, kiezen zij uit hun midden een voorzitter, secretaris en vicevoorzitter. Daarnaast verdeelt de studentengeleding zich in een aantal districten, commissies en werkgroepen. Binnen de commissies, in samenwerking met de personeelsgeleding (PG), vertegenwoordigt de SG, de studenten van de faculteit Geesteswetenschappen vanuit een specifiek perspectief.

De commissies waar de Faculteitsraad 2020-2021 uit bestaat zijn:

  • Bacheloronderwijs (BAO)
  • Masteronderwijs en Onderzoek (MAOZ)
  • Raadsprioriteiten (RP)
  • Financiën en Huisvesting (F&H)

De districten komen ongeveer overeen met de departementen. De SG onderhoudt via de departementsassesoren het contact met de opleidingscommisies. Binnen de werkgroepen kiest de studentengeleding zelf een aantal speerpunten om zich op te focussen dat academisch jaar. Voor een verdeling van de werkgroepen, kan je het best terecht bij ‘werkgroepen’ en ‘samenstelling’.

Het academisch jaar is ingedeeld in een aantal cycli. Elke cyclus gaat de Faculteitsraad in gesprek met het faculteitsbestuur. Eerst krijgt de Faculteitsraad (FR) de raadsstukken te lezen en heeft de FR de mogelijkheid om zelf nota’s in te dienen. Deze nota’s kunnen geschreven zijn op persoonlijke titel, namens een werkgroep of commissie, namens een geleding of namens de hele raad. Daarna gaat de Faculteitsraad in gesprek met elkaar en met de achterban. Vervolgens worden vragen geformuleerd en gesteld aan de verschillende leden van het Faculteitsbestuur. Dit gaat bijvoorbeeld in de verschillende commissievergaderingen waar leden van het faculteitsbestuur of beleidsmedewerkers kunnen aanschuiven. Aan het eind van de cyclus vindt de raadsvergadering plaats. Hierin worden de laatste vragen gesteld en worden eerder verstuurde raadsstukken besproken. De stukken waar de FR instemmingsrecht op heeft worden hier voorgelegd en er wordt in de raadsvergaderingen officieel over gestemd. Zo heeft de FR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, het FSP en delen van de OER.

Mocht je verder nog vragen hebben, schroom dan niet om te mailen naar

Studentengeleding.gw@uu.nl