Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Werkwijze

De studentengeleding (SG) bestaat uit studenten van de verschillende departementen van de faculteit Geesteswetenschappen. Nadat de leden van de SG zijn verkozen door middel van de jaarlijkse verkiezingen, kiezen zij uit hun midden een voorzitter, secretaris en vicevoorzitter. Daarnaast verdeelt de studentengeleding zich in een aantal districten, over commissies en in portefeuilles.

Binnen de commissies, in samenwerking met de personeelsgeleding (PG), vertegenwoordigt de SG, de studenten van de faculteit Geesteswetenschappen vanuit een specifiek perspectief. De commissies waar de Faculteitsraad 2022-2023 uit bestaat zijn:

  • Onderwijs (OW)
  • Onderzoek + Algemene Bestuurszaken (OZ+ABZ)
  • Raadsprioriteiten (RP)
  • Financiën en Huisvesting (F&H)

De districten komen overeen met de departementen. De SG onderhoudt via de departementsassesoren het contact met de opleidingscommissies. Verder neemt de SG deel aan districtscommissies, de commissies vergaderen per district met departementsbestuur om zo medezeggenschap op departementaal niveau te bewerkstelligen.

Binnen de werkgroepen kiest de studentengeleding zelf een aantal speerpunten om zich op te focussen dat academisch jaar. Dit worden  de verschillende portefeuilles van dat jaar. Voor een verdeling van de portefeuilles, kan je het best terecht bij portefeuilles en samenstelling.

Het academisch jaar is ingedeeld in een aantal cycli. Elke cyclus gaat de Faculteitsraad in gesprek met het faculteitsbestuur. Eerst krijgt de Faculteitsraad (FR) de raadsstukken te lezen en heeft de FR de mogelijkheid om zelf nota’s in te dienen. Deze nota’s kunnen geschreven zijn op persoonlijke titel, namens een werkgroep of commissie, namens een geleding of namens de hele raad. Daarna gaat de Faculteitsraad in gesprek met elkaar en met de achterban. Vervolgens worden vragen geformuleerd en gesteld aan de verschillende leden van het Faculteitsbestuur. Dit gaat bijvoorbeeld in de verschillende commissievergaderingen waar leden van het faculteitsbestuur of beleidsmedewerkers kunnen aanschuiven. Aan het eind van de cyclus vindt de raadsvergadering plaats. Hierin worden de laatste vragen gesteld en worden eerder verstuurde raadsstukken besproken. De stukken waar de FR instemmingsrecht op heeft worden hier voorgelegd en er wordt in de raadsvergaderingen officieel over gestemd. Zo heeft de FR instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, het FSP (Facultair Strategisch Plan) en delen van de OER (Onderwijs- en Examenreglement).

Mocht je verder nog vragen hebben, schroom dan niet om te mailen naar studentengeleding.gw@uu.nl