Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Studentengeleding

De studentengeleding bestaat in het academisch jaar uit 12 studenten verspreid over de gehele faculteit. De studentengeleding komt dit jaar voort uit twee fracties: Lijst VUUR en de Vrije Student.