Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Raadsvergadering 25 september: Q2, begroting en Facultair Strategisch Plan

Door: Janka Looman-Blatnik In de eerste vergadering van het academisch jaar wordt traditiegetrouw de begroting besproken, wat dit jaar soepel verliep. Een stuk dat meer tijd in beslag nam was het Facultair Strategisch Plan, waar de raad nog veel vragen over had. De vergadering startte met het bespreken van de Q2 rapportage en tot slot…

Lees meer

Raadsvergadering 26 juni 2020: conceptbegroting, principes aanpassing onderwijsmodel en werkplan studentenwelzijn

Door: Hanny den Ouden In de laatste vergadering van het jaar werden een paar conceptstukken in bespreking gebracht, namelijk de conceptbegroting en een stuk over de principes op basis waarvan het onderwijsmodel zal worden aangepast. De consequenties van beide zullen volgend jaar groot zijn. Des te belangrijker voor de FR om deze stukken vroegtijdig van…

Lees meer

HUMANITIES OF UTRECHT: Martha Frederiks

Met ingang van collegejaar 2020/2021 zal er,—naast een nieuwe onafhankelijk voorzitter van de faculteitsraad—, nog een ander nieuw gezicht zijn: Peter Schrijver, die de afgelopen jaren de functie van vice-decaan bachelor onderwijs vervulde, wordt departementshoofd van het departement Taal, Literatuur en Communicatie, en zijn plaats als vice-decaan wordt ingevuld door hoogleraar Martha Frederiks. Wessel van…

Lees meer

Faculteit richt werkgroep studentenwelzijn op

Op initiatief van de studentengeleding heeft het faculteitsbestuur in de raadsvergadering van 26 juni 2020 toegezegd een facultaire werkgroep studentenwelzijn op te richten vanaf het komende academisch jaar. Nadere invulling volgt nog, maar de uitgangspunten voor de werkgroep zijn de samenhang in de begeleidingsketen en de communicatie naar studenten. Lees de notitie voor meer informatie!

Lees meer

FR doneert aan fonds Vrienden van de Utrechtse Geesteswetenschappen

In navolging van het vorige jaar heeft de FR haar resterende budget (ongeveer €4600) van het huidige academische jaar gedoneerd aan het fonds op naam van de faculteit. Elk jaar krijgt de FR een eigen scholingsbudget toegewezen, naast een algemeen budget voor overige uitgaven. Er worden regelmatig trainingen en workshops gevolgd, maar hiervoor kan vaak…

Lees meer

Kandidaat Lieke Stelling – Lijst TLC

***English below*** Dr. Lieke Stelling is ud bij de afdeling Engels van het department TLC en gespecialiseerd in vroegmoderne Engelse literatuur. Lieke: “Luisteren naar collega’s, het kritisch controleren van beleid en hierover helder communiceren zijn belangrijk, juist in de onzekere nasleep van een pandemie. Ik hoop dat ik deze taken mag gaan uitvoeren als faculteitsraadslid….

Lees meer

Kandidaat Monica Jansen – Lijst TLC

***English below*** Dr. Monica Jansen werkt als ud bij de afdeling Italiaans van het department TLC en is geïnteresseerd in culturele studies van het modernisme en postmodernisme, en meer specifiek nieuwe vormen van narratief engagement. Monica: “Ik ben medewerker bij de sectie Italiaanse Taal en Cultuur, een “kleine taal” binnen het departement Talen, Literatuur en…

Lees meer

Kandidatenlijsten FR-verkiezingen zijn vastgesteld

*** For English, see below *** De Kiescommissie Geesteswetenschappen heeft de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2020 vastgesteld en deze tijdens een openbare zitting op 18 mei 2020 bekend gemaakt, zie hier onder. Verkiezingen De verkiezingen zijn van dinsdag 2 juni tot en met donderdag 4 juni 2020: Voor de studentgeleding zijn…

Lees meer

Raadsvergadering 15 mei: gele handjes

Door: Willem Vos Het is weer zover; de digitale deuren van de vergaderzaal zijn geopend en iedereen druppelt langzaam binnen, van gast tot het faculteitsbestuur. De achtergronden van een aantal raadsleden en een enkel faculteitsbestuurslid tonen ludieke verwijzingen naar onze fysieke faculteit. De Sweelinckzaal, het Transcomplex maar ook andere minder direct gerelateerde afbeeldingen waren allemaal…

Lees meer

HUMANITIES OF UTRECHT: Josine Blok

Hoogleraar Josine Blok (67) neemt vanaf aankomend collegejaar na zes jaar het stokje over van Leo Lentz, de huidig onafhankelijk voorzitter van de faculteitsraad Geesteswetenschappen. Lid van de faculteitsraad Wessel van Wijngaarden ging (digitaal) bij haar langs om te praten over haar academische carrière, de relevantie van de Geesteswetenschappen, het bijzondere aan de medezeggenschap en…

Lees meer