Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

DUB: Studieverenigingen Geesteswetenschappen willen zestig extra bestuursbeurzen

De studieverenigingen van Geesteswetenschappen stellen de hoogte van het budget en de verdeelsleutel van het aantal bestuursbeurzen ter sprake. De geesteswetenschappers vinden dat zij met 21 verenigingen 60 extra beurzen nodig hebben. Door Bas KoppeOrigineel gepubliceerd op DUB op 04/06/2019 Student Engelse Taal & Cultuur en lid van de faculteitsraad van Geesteswetenschappen Job Petersen heeft hierover…

Lees meer

Faculteitsraad 24 mei: financiën, LifeLong Learning en verkiezingsuitslag

Door Annemieke Hoogenboom Zoals gewoonlijk waaide in de faculteitsraadsvergadering van mei een zomerse wind door de grote open ramen van de Sweelinckzaal naar binnen, en werd het er nog sneller warm dan tijdens de voorgaande afleveringen. Maar die zonnige atmosfeer kon de bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van het rapport van de commissie Van Rijn…

Lees meer

Miranda Jansen nieuwe directeur faculteit Geesteswetenschappen

Dr. Miranda Jansen wordt per 1 september 2019 benoemd tot directeur van de faculteit Geesteswetenschappen. Miranda Jansen is op dit moment directeur bedrijfsvoering van het departement Maatschappijwetenschappen bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Ze is gepromoveerd in de Sociologie en heeft na haar promotie enige jaren als docent/onderzoeker gewerkt. Sinds 2007 werkt Jansen in management- en directiefuncties bij…

Lees meer

Raadsvergadering 22 maart: onder andere over crisiscommunicatie, instemmingsrecht en internationalisering

Door Geertje Wilmsen Nadat de vergadering van 8 februari was afgezegd wegens te weinig vergaderpunten, heeft er op vrijdag 22 maart heeft weer een faculteitsraadsvergadering plaatsgevonden. Deze keer waren er ruim voldoende stukken om te bespreken en goed te keuren. De discussie ging niet over één hoofdonderwerp, maar over verschillende thema’s. Een terugkerende vraag was:…

Lees meer

Raadsvergadering 19 december: FETC, anoniem tentamineren en NSE

Het is ondertussen alweer de derde keer dat het faculteitsbestuur en de faculteitsraad een raadsvergadering hebben gehad dit jaar. Onderwerpen van de vorige cyclus zijn weer teruggekomen en een aantal nieuwe dingen zijn besproken; ook deze periode zag belangrijke dossiers voorbij komen. Hieronder een uitwerking over de zaken die voorbij zijn gekomen bij de vergadering…

Lees meer

Raadsvergadering 2 november: ethische toetscommissie goed idee, maar nadere uitwerking nodig

Door: Andrea van Leerdam (personeelsgeleding)  In de faculteitsraadsvergadering van 2 november ging een belangrijk deel van de discussie met het faculteitsbestuur (FB) over de instelling van een facultaire commissie die onderzoeksvoorstellen vooraf aan een ethische toets onderwerpt. De bedoeling is dat deze facultaire ethische toetscommissie (FETC) – naar het voorbeeld van de toetscommissie die al…

Lees meer

Verslag raadsvergadering: eerste van het jaar

Door: Julian Dubbeld (studentengeleding), Andrea van Leerdam en Imar de Vries (personeelsgeleding) Op vrijdag 14 september kwam de faculteitsraad voor het eerst dit academisch jaar bij elkaar om in gesprek te gaan met het bestuur. Het zal een jaar van bezuinigen worden, zoals vorig jaar al was vastgesteld. Er is wel een sprankje hoop: als…

Lees meer

Verslag raadsvergadering: bezuinigingen

Door: Merel Sweers (studentgeleding) De week waarin de faculteitsraad volop in de aandacht stond door de jaarlijkse verkiezingen werd niet alleen afgesloten met de uitslag van deze verkiezingen, maar ook met een raadsvergadering die vooral in het teken stond van de bezuinigingen waar de faculteit mee kampt. Met een stemopkomst van 21,6% bij studenten en 24,1%…

Lees meer

Verslag raadsvergadering 23 maart 2018

Door: Annemieke Hoogenboom (personeelsgeleding) Zoals gewoonlijk was bij de vergadering van de faculteitsraad de ‘publieke tribune’ van de Sweelinckzaal, dat wil zeggen stoelen die opgepropt tegen de wanden staan, behoorlijk goed bezet. Er waren verschillende potentiële raadsleden, die met het oog op de komende verkiezingen een raadsvergadering wilden meemaken. Ik was nieuwsgierig naar wat hen…

Lees meer

#DenkmeemetGW – Week van de medezeggenschap

Van 19 tot en met 23 februari 2018 is de Week van de Medezeggenschap: een week voor en door de medezeggenschap!  Een week vol activiteiten waarin de faculteitsraden en de Universiteitsraad laten zien wat zij doen voor studenten én medewerkers. Op Intranet vind je de activiteiten van deze week: https://intranet.uu.nl/actueel/agenda/week-van-de-medezeggenschap De faculteitsraad Geesteswetenschappen is op verschillende momenten…

Lees meer