Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Verkiezingen 2016-2017

Vind je het interessant om inspraak te hebben in de koers van de faculteit en om de belangen van je medestudenten en collega’s te behartigen? Stel je dan kandidaat voor de jaarlijkse verkiezingen van de studentgeleding of de tussentijdse verkiezingen van de personeelsgeleding van de faculteitsraad.

 

Van 9 t/m 11 mei 2016 zijn de jaarlijkse verkiezingen voor de studentgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen. De zittingsduur voor de studenten loopt van 1 september 2016 t/m 31 augustus 2017. Leden van de studentgeleding kunnen een bestuursbeurs aanvragen.

De personeelsgeleding heeft dit jaar tussentijdse verkiezingen bij het kiesdistrict Faculteitsbureau en het kiesdistrict departement Filosofie en Religiewetenschap wegens vertrek van 2 leden. Als zich voor een zetel twee of meer kandidaten melden, wordt een stemming uitgeschreven.

Hoe stel je je kandidaat?

Van dinsdag 8 maart t/m donderdag 7 april 2016 (8.00 – 15.00 uur) kun je je kandidaat stellen via een door de Kiescommissie voorgeschreven formulier. Lever je ingevulde en ondertekende formulier in bij Gerda Tenkink, Bestuurssecretariaat GW, Trans 10, kamer 1.05A.

Praktische informatie over de kandidaatstelling en de benodigde documenten vind je op de teamsite van de faculteitsraad.

Planning

  • 8 maart tot en met 7 april: kiesregisters ter inzage + gelegenheid tot herstel (Trans 10, kamer 1.05A)
  • 8 maart tot en met 7 april: inleveren kandidatenlijsten en instemmingsverklaringen (Trans 10, kamer 1.05A)
  • 12 tot en met 15 april: gelegenheid tot herstel kandidatenlijsten
  • 18 april 13.00 uur: bekendmaken kandidatenlijsten (Trans 10, zaal 0.14)
  • 9 tot en met 11 mei (23.59 uur): stemmen
  • 12 mei 15.30 uur: uitslag verkiezingen Drift 21, Sweelinckzaal

Vragen?

Praktische vragen: Gerda Tenkink: 030 – 253 6096

Inhoudelijke vragen: Sanne Verstijnen(voorzitter studentgeleding) of Franck Meijboom(voorzitter personeelsgeleding)

Kiescommissie

De Kiescommissie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing, en bestaat uit:

  • Quirine van der Steen (voorzitter)
  • Rob Grift (secretaris)
  • Luc Nibbeling (student assessor)
  • Gerda Tenkink (secretariaat Kiescommissie)

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen