Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

25 juni 2021
10:00 - 11:15
Microsoft Teams

Vergadering FR 25 juni 2021

Tijd Agendapunt
10:00 Opening
Mededelingen

– Voortgang onderwijsvisitaties

Stand van zaken Corona
10:15 Conceptnotulen vergaderingen 20 mei 2021
10:20 Brief SG – Sollicitatieprocedure studentassessor
10:30 OZ verdeelmodelter instemming
11:00 W.v.t.t.k. en rondvraag

– Afscheid vertrekkende FR-leden

11:15 Sluiting
Ter kennisname:
–    Opleidingsspecifieke delen OER-en 2021-2022
–    URO-ronde juni 2021

Raadstukken

Alle raadsstukken vind je op de Uniteams-website.

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.