Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

25 september 2020
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 25 september 2020

 

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen

–      Stand van zaken Corona

15.10 Conceptnotulen vergadering 26 juni 2020
15.20 Q2-rapportage 2020 ter bespreking
15.35 Begroting 2021ter instemming op hoofdlijnen ­
16.05 Pauze
16.10 Facultair Strategisch Plan Geesteswetenschappen – vs. 3 –   ter bespreking
16.25 Samenstelling commissies Faculteitsraad 2020 – 2021  – ter instemming
16.30 W.v.t.t.k. en rondvraag
16.40 Sluiting

 

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl . Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging van deze vergadering. Alle belangstellenden zijn van harte welkom.