Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

5 februari 2021
15:00 - 17:00

Vergadering Faculteitsraad 5 februari 2021

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen
Stand van zaken Corona

–      Mondeling

15.10 Conceptnotulen vergaderingen 27 november 2020
15.20 Faculteitsreglement 2020 – 2021, incl. onderdeelcommissies

Besluit Faculteitsreglement 2020 – 2021

15.35 Kwaliteitsafspraken: rapportage 1e jaar – ter bespreking
15.50 Pauze
16.00 Teaching load model  – ter advisering
16.45 W.v.t.t.k. en rondvraag
17.00 Sluiting
Ter kennisname:
–      Jaaragenda FR 2020 – 2021

–      Matchingprocedure 2021;

–      Jaarverslag PPE 2019 – 2020

–      Geactualiseerd Handboek IKZ 2020 – 2021

Raadstukken

Alle raadsstukken vind je op de Uniteams-website.

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.