Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

27 november 2020
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 27 november 2020

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen
–        Advies m.b.t. NSE
Stand van zaken Corona
–      Mondeling
15.10 Conceptnotulen vergaderingen 25 september en 26 oktober 2020
15.20 Q3 2020 ter bespreking
15.35 Jaarplan studentassessorter bespreking
15.50 Visie Onderwijs voor Professionalster bespreking
16.05 Pauze
16:10 Nieuw Onderwijsverdeelmodel

  • Financieel Onderwijsverdeelmodel – ter instemming
  • Teaching Loadmodel – ter advisering
16:35 W.v.t.t.k. en rondvraag
16:45 Sluiting
Ter kennisname:
  • Jaaragenda 2020 – 2021
  • Tijdschema FR-verkiezingen 2021
  • Cursusrendementen blok 4 18-19 en 19-20
  • Programmeeropdracht 2021-2022
  • Stand van zaken werkgroep Studentenwelzijn
  • Instroom cohort 2020
  • Jaarverslag studentassessor 2019 – 2020

Raadstukken

Alle raadsstukken vind je – zodra beschikbaar – op de Uniteams-website.

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.