Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

26 oktober 2020
10:00 - 11:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 26 oktober 2020

Agenda

Tijd Agendapunt
10:00 Opening
Mededelingen
10.05 Facultair Strategisch Plan Geesteswetenschappen 2020 – 2025

10.55 W.v.t.t.k. en rondvraag
11.00 Sluiting

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.