Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

19 november 2021
15:00 - 16:30
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 19 november 2021

Agenda vergadering faculteitsraad Geesteswetenschappen 19 november 2021

 

Tijd Agendapunt
15:00 Opening
  Mededelingen

–       Stand van zaken Corona

15.10 Conceptnotulen vergadering 24 september 2021
15.20 Faculteitsreglement 2021 – 2022 – ter instemming
15.25 Jaarplan studentassessorter bespreking
15:40 Pauze
15:45 MA-evaluatieter bespreking
16.00 Q3 2021 – ­ter bespreking
16:15 W.v.t.t.k. en rondvraag
16.25 Sluiting
  Ter kennisname:
  –       Jaaragenda 2021 – 2022

–       Handboek IKZ, versie 2021 – 2022

–       Programmeeropdracht 2022-2023

–       Selectiereglement PPE

–       Tijdschema verkiezingen 2022

–       Overzicht instroom cohort 2021 – 2022

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij het bestuurssecretariaat GW: bestuurssecretariaat.gw@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.

 

Raadstukken

De raadstukken vind je op Sharepoint