Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

18 maart 2022
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 18 maart 2022

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen

  • Stand van zaken Corona
15.10 Conceptnotulen vergadering 28 januari 2022
15.15 Verantwoording 2021 – ter bespreking
15:35 Q4 2021 incl. analyse tijdelijk personeel – ter bespreking
15:50 Facultaire delen OER-en – ter instemming
16:05 Pauze
16:10 Jaarlijkse rapportage kwaliteitsgelden – ter instemming
16.25 W.v.t.t.k. en rondvraag
16.35 Sluiting
Ter kennisname:

  • Jaaragenda 2021 – 2022
  • UU Impulsmiddelen

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.

Raadstukken 

De raadsstukken zijn te vinden op Sharepoint.