Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

15 mei 2020
15:00 - 16:15
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 15 mei 2020

 

Tijd Agendapunt
15:00 Opening
Mededelingen

–      Onderwijs verdeelmodel

–      Stand van zaken corona

15:10 Conceptnotulen vergadering 17 april 2020
15:15 Q1 2020ter bespreking
15.30 Visie op evalueren cursussen ter instemming
15:50 SOAR analyse (voorheen bestuursagenda) – ter bespreking
16:00 W.v.t.t.k. en rondvraag
16:10 Sluiting
Ter kennisname:
–      Jaaragenda 2019 – 2020

–      Opleidingsspecifieke delen OER-en

–      Beleidsplan fondsenwerving

–      Datamanagement

Raadstukken

Alle raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl .Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging van deze vergadering.