Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

12 mei 2021
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 12 mei 2021

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen
Stand van zaken Corona –       Mondeling
15.10 Conceptnotulen vergaderingen 1 april 2021
15.20 Genderstreefcijferplan 2021 – 2025 ter instemming
15.30 Q1 2021 – ­ter bespreking
15.45 Brief studentengeleding over “(seksueel) wangedrag binnen de faculteit Geesteswetenschappen”ter bespreking
16.00 Pauze
16.10 Evaluatie Facultaire Ethische Toetsingscommissieter bespreking
16.25 OZ verdeelmodelter instemming

Addendum OZ verdeelmodel – ter instemming

16.50 W.v.t.t.k. en rondvraag
17.00 Sluiting

Raadstukken

Alle raadsstukken staan op de Uniteams-website

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij het Bestuurssecretariaat GW: bestuurssecretariaat.gw@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.