Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

1 april 2021
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 1 april 2021

Tijd Agendapunt
1.             15:00 Opening
2.             Mededelingen
3.             Stand van zaken Corona

–       Mondeling

4.             15.10 Conceptnotulen vergaderingen 5 februari 2021
5.             15.20 Implementatieplan Facultair Strategisch Planter bespreking
6.             15.30 Faculteitsreglement 20-21 + besluit  ter instemming
7.             15.35 Q4 2020, incl. analyse tijdelijk personeelter bespreking
8. 15.45 Facultair delen OER-en + besluitter instemming
9. 15.55 Versoepeling cum laude-regeling in coronatijden + besluit – ter instemming
  16.00 Pauze
10. 16.10 OZ verdeelmodel + besluitter instemming
11. 16.30 Organisatiecultuur en verantwoordelijkheidter bespreking
12. 16.50 W.v.t.t.k. en rondvraag
13. 17.00 Sluiting
14. Ter kennisname:
  –       Jaaragenda FR 2020 – 2021

–       Voortgangsrapportage Centre for Digital Humanities

–       Gevolgen Brexit voor GW

–       Verantwoording 2020

Raadstukken

Alle raadsstukken vind je op de Uniteams-website.

Bijwonen:

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.