Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

10 maart 2020
19:00 - 21:00
Nog niet bekend

Tweede bijeenkomst MO 2019-2020

Het Medezeggenschapsoverleg GW is een vergadering met alle student-medezeggenschappers betrokken aan de Faculteit Geesteswetenschappen. Dit was voorheen het Facultair Overlegorgaan (FOO). Deze wordt één à twee keer per jaar georganiseerd door de studentengeleding van de faculteitsraad in samenwerking met de departementsassessoren. De agenda en stukken worden via de mail gestuurd. Een verslag van het MO wordt ter kennisname opgenomen in de stukken van de eerstvolgende vergadering van de faculteitsraad.