Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Contact

Personeelsgeleding

Heb je vragen of klachten, mail naar faculteitsraad.gw@uu.nl of neem contact op met één van onze leden.

Studentgeleding

Kijk eens op onze facebookpagina: www.facebook.com/GWuuFR

Heb je vragen of klachten, mail ons voor het maken van een afspraak.

E. studentengeleding.gw@uu.nl

 

Post

Trans 10
3512 JK Utrecht
kamer 1.05A

Bezoek

Trans 10
3512 JK Utrecht
kamer k00.1A