Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

12 februari 2016
15:00 - 17:00
Sweelinckzaal, Drift 21

Raadsvergadering 12 februari 2016

De raadsvergaderingen vinden plaats in de Sweelinckzaal op Drift 21.

Van 15.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld, is (een afvaardiging van) het bestuur aanwezig en zijn andere belangstellenden ook welkom.

15.00 uur Opening
Mededelingen

  • Huisvesting; reactie klachten onderwijszalen
  • Externe en interne digitale enquêtes (minoren en VP’s)
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 18 december 2015
15.20 uur Dynamisering onderzoektijd – ter bespreking
15.35 uur Midterm strategisch thema instituties (IOS)  – ter bespreking
15.45 uur Midterm onderzoekinstituten – ter bespreking
16.00 uur Analyse NSE 2015 – ter bespreking
16.20 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.30 uur Sluiting
T.K.N.
  • Concept jaaragenda FR GW 2015 – 2016
  • Huisvesting; reactie klachten ondewijszalen

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen