Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Verkiezingen 2023

Verkiezingen Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2023

 (For English see below)

 Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2023 zijn er van maandag 8 mei tot en met woensdag 10 mei verkiezingen voor de studenten- en personeelsgeleding.

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van dinsdag 7 maart t/m donderdag 6 april 2023 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kan je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter van de huidige geleding door een mail te sturen.
  • Je kan een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Praktische informatie over de kandidaatstelling, het tijdschema en de benodigde documenten vind je onder aan deze pagina.

Vaak gestelde vragen zijn te vinden op de website van de medezeggenschap UU: Veelgestelde vragen verkiezingen – Organisatie – Universiteit Utrecht (uu.nl)

 Kiesregister

Vanaf dinsdag 7 maart t/m donderdag 6 april 2023 ligt het kiesregister ter inzage bij de secretaris van de Kiescommissie GW.

Alle medewerkers en studenten ontvangen voor het einde van de kandidaatstellingsperiode een mail met een link waarmee zij kunnen controleren of ze in het kiesregister staan ingeschreven.

Voertaal
De voertaal van de faculteitsraad Geesteswetenschappen is Nederlands.

 Vragen?

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk:

Informatieavonden studentengeleding 

Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

  

Elections Faculty Council Humanities 2023

When are the elections?

The Election Committee of the Faculty of Humanities organizes  the annual elections for  the student and the staff delegation. The next election is from Monday 8 to Wednesday 10 May 2023 .

How do you stand for election?

There are two ways in which employees and students can stand for election , between Tuesday 7 March to Thursday 6 April 2023:

  • You can apply for one of the existing lists. Then contact the chairman of the current section chair.
  • You can draw up your own list and thus apply yourself and possibly others who are interested.

Practical information on how to apply, the timetable and the necessary documents can be found at the bottom of this page.

Frequently asked questions can be found on the website of the UU – Elections.

Electoral register

You can stand for election if you are officially registered as an employee or student at the Faculty of Humanities of Utrecht University (and therefore included in the electoral register). Before 7 March, you will receive an email with a link with which they can check whether you are registered in the electoral register.

Language
The Humanities Faculty Councils’s default language is Dutch. This means that if you want to put yourself up for election, a sufficient (receptive) understanding of Dutch is recommended in orther to fully participate. The Faculty Council does aim to increasingly incorparate multilingual modes of communication when the need arises, so you are very much welcome to speak English.

Questions?

  • For questions concerning the Council please contact:
  • Saskia Hubers (current student section chair)
  • Imar de Vries (current staff section chair)
  • For practical questions: Gerda Tenkink, secretary Election Committee Humanities

 Information evening student delegation

Election Committee

The election committee is responsible for the preparation and implementation of the election, consists of the following members:

Praktische informatie – Practical information

Tijdschema verkiezingen GW 2023

Kandidaatstellingsformulier voor studenten 2023

Kandidaatstellingsformulier voor medewerkers 2023

Ondersteuningsverklaring voor studenten en medewerkers 2023

Instemmingsverklaring voor studenten en medewerkers 2023

Beurspromovendi – Verklaring van instemming kandidaatstelling 2023

Csb Aanbeveling m.b.t campagne-etiquette NL + ENG

Regeling Bestuursbeurzen medezeggenschap 2022 – 2023

Regeling faciliteiten Personeelsgeleding

Kiesreglement GW 2022 – 2023