Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Verkiezingen 2023

Verkiezingen Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2023

 (For English see below)

 Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2023 zijn er van maandag 8 mei tot en met woensdag 10 mei verkiezingen voor de studenten- en personeelsgeleding.

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van dinsdag 7 maart t/m donderdag 6 april 2023 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kan je bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter van de huidige geleding door een mail te sturen.
  • Je kan een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstellen.

Praktische informatie over de kandidaatstelling, het tijdschema en de benodigde documenten vind je onder aan deze pagina.

Vaak gestelde vragen zijn te vinden op de website van de medezeggenschap UU: Veelgestelde vragen verkiezingen – Organisatie – Universiteit Utrecht (uu.nl)

 Kiesregister

Vanaf dinsdag 7 maart t/m donderdag 6 april 2023 ligt het kiesregister ter inzage bij de secretaris van de Kiescommissie GW.

Alle medewerkers en studenten ontvangen voor het einde van de kandidaatstellingsperiode een mail met een link waarmee zij kunnen controleren of ze in het kiesregister staan ingeschreven.

Voertaal

Binnen de faculteitsraad hanteren we vanaf academisch jaar 2023-2024 een vorm van meertalig vergaderen met Lingua Receptiva (luistertaal). Dit betekent dat de voertaal Nederlands is, maar dat er ruimte zal zijn om in het Engels deel te nemen aan vergaderingen en overleggen. Het passief beheersen van het Nederlands is een pré; ter ondersteuning hiervan biedt de universiteit verscheidene cursussen en middelen aan. De stukken die in de raadsvergaderingen behandeld worden, zullen vanaf academisch jaar 2023-2024 in het Nederlands en Engels beschikbaar zijn.

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk:

Informatieavonden studentengeleding 

Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden:

  

Elections Faculty Council Humanities 2023

When are the elections?

The Election Committee of the Faculty of Humanities organizes  the annual elections for  the student and the staff delegation. The next election is from Monday 8 to Wednesday 10 May 2023 .

How do you stand for election?

There are two ways in which employees and students can stand for election , between Tuesday 7 March to Thursday 6 April 2023:

  • You can apply for one of the existing lists. Then contact the chairman of the current section chair.
  • You can draw up your own list and thus apply yourself and possibly others who are interested.

Practical information on how to apply, the timetable and the necessary documents can be found at the bottom of this page.

Frequently asked questions can be found on the website of the UU – Elections.

Electoral register

You can stand for election if you are officially registered as an employee or student at the Faculty of Humanities of Utrecht University (and therefore included in the electoral register). Before 7 March, you will receive an email with a link with which they can check whether you are registered in the electoral register.

Language

From the academic year 2023-2024 onwards, the Faculty Council will conduct its meetings multilingually with the use of Lingua Receptiva (listening language). This means that the working language will be Dutch, and that participating in meetings and discussions in English will be facilitated. Passive knowledge of Dutch is a plus; Utrecht University provides various courses and tools to support those who would like to improve their understanding of Dutch. Documents discussed in council meetings will be available in both Dutch and English from the academic year 2023-2024 onwards.

Questions?

  • For questions concerning the Council please contact:
  • Saskia Hubers (current student section chair)
  • Imar de Vries (current staff section chair)
  • For practical questions: Gerda Tenkink, secretary Election Committee Humanities

 Information evening student delegation

Election Committee

The election committee is responsible for the preparation and implementation of the election, consists of the following members:

Praktische informatie – Practical information

Tijdschema verkiezingen GW 2023

Kandidaatstellingsformulier voor studenten 2023

Kandidaatstellingsformulier voor medewerkers 2023

Ondersteuningsverklaring voor studenten en medewerkers 2023

Instemmingsverklaring voor studenten en medewerkers 2023

Beurspromovendi – Verklaring van instemming kandidaatstelling 2023

Csb Aanbeveling m.b.t campagne-etiquette NL + ENG

Regeling Bestuursbeurzen medezeggenschap 2022 – 2023

Regeling faciliteiten Personeelsgeleding

Kiesreglement GW 2022 – 2023

Bezwarenclausules