Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

28 januari 2022
15:00 - 17:00
Microsoft Teams

FR-vergadering 28 januari 2022

 

Tijd

Agendapunt

15:00 Opening
Mededelingen

–       Stand van zaken Corona

15.10 Conceptnotulen vergadering 19 november 2021
15.15 Aanpassing artikel 15 Faculteitsreglement ter instemming
15:20 Bestedingsplan UU Impulsmiddelen – ter bespreking
15.40 Update over Rapportage Kwaliteitsgeldenter bespreking
15.55 Pauze
16.00 Visie op huisvesting GWter advisering
16.20 W.v.t.t.k. en rondvraag
16.45 Sluiting
Ter kennisname:

  • Jaaragenda 2021 – 2022
  • Uitstel invoering onderzoeksverdeelmodel (OzVM)
  • Jaarverslag PPE

Bijwonen

Wil jij deze vergadering als toehoorder bijwonen? Meld je dan aan bij Gerda Tenkink: g.tenkink@uu.nl. Je ontvangt dan via de mail een uitnodiging voor deze vergadering.

Als toehoorder vragen we je om je microfoon gedurende de hele vergadering op ‘mute’ te zetten en geen gebruik te maken van de chatfunctie.

Raadstukken

De raadstukken vind je op Sharepoint.