Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

14 oktober 2016
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

FR-vergadering 14 oktober 2016

15.00 uur Opening
15.05 uur Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 16-09-16
15.20 uur Aanpak ontwikkeling Strategisch Plan Geesteswetenschappen – ter bespreking
15.40 uur Bestuursagenda 2017 – ter advisering
Concept besluit Bestuursagenda 2017
16.00 uur Plan Engelstalig onderwijs – ter bespreking
16.20 uur Gids Kwaliteitszorg – ter instemming
Concept besluit Gids Kwaliteitszorg
16.30 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.40 uur Sluiting

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.