Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Feedback in de bacheloropleidingen

Een paar maanden terug heeft de studentengeleding van de Faculteitsraad een enquête uitgezet over feedback die studenten krijgen in hun bachelor. Ruim 500 studenten hebben deze enquête ingevuld, waar we ze heel erg voor bedanken!

 

De Commissie Feedback, bestaande uit vijf studentleden van de faculteitsraad, heeft de afgelopen maanden de resultaten van de enquete onder de loep genomen. Daarnaast hebben we tegelijkertijd een enquete onder docenten uitgestuurd, die ook goed is ingevuld. Ook hiervoor onze dank! Met al deze input, en een serie gesprekken met betrokkenen, hebben we het onderzoek naar feedback af kunnen ronden.

 

We hebben hier een nota over geschreven, die bij de komende raadsvergadering voor wordt gelegd aan het faculteitsbestuur. Deze nota is hier te vinden. Op pagina 6 zijn onze aanbevelingen te vinden.
Op vrijdagmiddag 12 mei van 15:00-17:00 zullen we deze nota bespreken met het faculteitsbestuur, in de Sweelinckzaal op Drift 21. Kom gerust langs als je geïnteresseerd bent!