Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

17 april 2020
10:30 - 11:30
Microsoft Teams

Vergadering Faculteitsraad 17 april 2020

Tijd Agendapunt
1.            10:30 Opening
2.            Mededelingen

–      NSE

–      Medical Humanities

–      GW tijdens Corona

–      Evalytics

3.            10.40 Conceptnotulen vergadering 7 februari 2020

Bijlage: GW/BES/CH/2020/044

4.            10.45 Verantwoording 2019ter bespreking

Bijlage: GW/F&C/WH/2020/046

5.            10.50 Q4 2019 incl. analyse tijdelijk personeel – ter bespreking

Bijlage: GW/F&C/WH/2020/047

6.            11.05 Flex studeren
7.            11.10

 

 

 

11.20

W.v.t.t.k.

Centre for Digital Humanities

– Aangepast huisreglement studieverenigingen

 

rondvraag

8.            11.30 Sluiting
9.            Ter kennisname:
–      Jaaragenda 2019 – 2020; Bijlage: GW/BES/CH/2020/050

–      Centre for Digital Humanities, plan van aanpak; GW/BES/CH/2020/051

–      Aangepast huisreglement studieverenigingen; Bijlage: GW/BES/CH/2020/052

–      Deelname Kies op Maat; Bijlage: GW/BBO/QS/2020/053