Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

9 april 2021
13:00 - 14:00
Microsoft Teams

Uitslag verkiezingen

De Kiescommissie Geesteswetenschappen maakt tijdens een openbare zitting de uitslag van de verkiezingen van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2021 bekend. Belangstellenden die de zitting willen bijwonen, kunnen zich aanmelden bij Gerda Tenkink, secretaris van de Kiescommissie. Zij stuurt dan een Microsoft Teams uitnodiging voor deze bijeenkomst.