Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

24 juni 2022
10:00 - 13:00
Drift 21; Sweelinckzaal

Vergadering Faculteitsraad 24 juni 2022

 

1.             10:00 Opening
2.             Mededelingen
3.             10.10 Conceptnotulen vergadering 18 maart 2022
4.             10:15 Q1 2022 – ­ter bespreking
5.             10:30 Beleidsplan internationalisering – ter bespreking
6.             10:50 Pauze
7.             10:55 Masterevaluatie stand van zaken ter bespreking
8.             11:05 Verzoek tot invoering van anonieme tentaminering
9.             11:20 Rekenschap geven. Adviesrapport commissie ‘Universiteit Utrecht en slavernij’ ter bespreking
10.          11.40 W.v.t.t.k. en rondvraag

–       Afscheid vertrekkende FR-leden

11.          12.00 Sluiting
12.          Ter kennisname:
Jaarrapportage CDH 2021

Governance Onderwijs voor Professionals (OvP) in de binnenstad (REBO en GW): Kaders en uitwerking

Opleidingsspecieke delen OER-en 2022 – 2023

Lunch ter afsluiting van het academisch jaar 2021 – 2022
Agenda en bijlage staan op Sharepoint

Secretariaat faculteitsraad; Gerda Tenkink; Telefoon: 030 – 253 8856;

Email: g.tenkink@uu.nl