Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Kandidaatstelling verkiezingen Faculteitsraad 2022 / Candidate election Faculty Council 2022

*** For English, see below ***

 Nieuwsbericht Kandidaatstelling verkiezingen Faculteitsraad 2022

De Kiescommissie Geesteswetenschappen heeft de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen  vastgesteld en deze tijdens een openbare zitting op 25 april 2022 bekend gemaakt.

De verkiezingen zijn van maandag 16 mei tot en met woensdag 18 mei 2022

 • Voor de studentengeleding betreft het de jaarlijkse verkiezingen (2022 – 2023)
 • Voor de personeelsgeleding betreft het tussentijdse verkiezingen (2021 – 2023)

Je kunt tijdens de verkiezingen op elke kandidaat stemmen, ook als die op een andere lijst  (studentengeleding) of kiesdistrict (personeelsgeleding) staat dan waar je zelf aan verbonden bent.

De uitslag van de verkiezingen wordt op vrijdag 20 mei a.s. om 13.00 uur bekend gemaakt. Deze openbare zitting vindt plaats op Kromme Nieuwegracht 80 in de Van Ravensteynzaal.

STUDENTENGELEDING – KANDIDATENLIJST 2021 – 2022 (12 zetels)

Lijst VUUR

 1. Pepijne van Rooijen
 2. Kim van Dorp
 3. Saskia Hubers
 4. Tessa Hölscher
 5. Koen Janssen
 6. Myrte Spaargaren
 7. Meike Kooistra
 8. Mees Schenk
 9. Loes van Deursen
 10. Emily Hengeveld
 11. Rosaly Shabandrian
 12. Sven Elbers
 13. Sophia de Winter
 14. Chiara Stam
 15. Martijn van Ekert
 16. Lune de Rijck
 17. Pelle Boers

De Vrije Student-GW

 1. Lisa Pais
 2. Olivier de Haan
 3. Jet Langedijk
 4. Robert Snitselaar
 5. Melle Berg

PESONEELSGELEDING – KANDIDATENLIJST 2021 – 2023 (12 zetels)

Lijst Kiesdistrict Faculteitsbureau (1 vacante zetel)

 1. Max de Kruijff
 2. Sanne de Bos

 

Voor praktische vragen kun je contact opnemen met Gerda Tenkink, g.tenkink@uu.nl

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:

De Kiescommissie,

Quirine van der Steen (voorzitter), Gerda Tenkink (secretaris) en Imke van Dam (lid)

Utrecht, 25 april 2022

 

News item Candidate election Faculty Council 2022

 The Election Committee of the faculty of Humanities has established the lists of candidates for the elections of the Faculty Council for the Humanities and announced them during a public session on 25 April 2022.

The elections will be held from Monday 16 May to Wednesday 18 May 2022

 • For the student section it concerns the annual elections (2022 – 2023)
 • For the staff section it concerns by-elections (2021 – 2023)

Please note that all faculty staff, including those from other districts, are entitled to vote for these candidates. All students are also entitled to vote and are not bound to a list.

The results of the elections will be announced on Friday, May 20 at 1:00 p.m. This public session will take place at Kromme Nieuwegracht 80 in the Van Ravensteynzaal.

STUDENTDELEGATION (12 seats)

Candidates Lijst VUUR 2022 – 2023

 1. Pepijne van Rooijen
 2. Kim van Dorp
 3. Saskia Hubers
 4. Tessa Hölscher
 5. Koen Janssen
 6. Myrte Spaargaren
 7. Meike Kooistra
 8. Mees Schenk
 9. Loes van Deursen
 10. Emily Hengeveld
 11. Rosaly Shabandrian
 12. Sven Elbers
 13. Sophia de Winter
 14. Chiara Stam
 15. Martijn van Ekert
 16. Lune de Rijck
 17. Pelle Boers

 

Candidates De Vrije Student-GW 2022 – 2023

 1. Lisa Pais
 2. Olivier de Haan
 3. Jet Langedijk
 4. Robert Snitselaar
 5. Melle Berg

 

STAFF DELEGATION 2021 – 2023 (12 seats)

Candidates Lijst Faculteitsbureau (1 vacancy seat)

 1. Max de Kruijff
 2. Sanne de Bos

For practical questions, please contact Gerda Tenkink, g.tenkink@uu.nl

For substantive questions, please contact Léon Gerridzen (current chairman of the student delegation), l.j.j.a.gerridzen@uu.nl /  studenentgeleding.gw@uu.nl or Imar de Vries (Staff delegation), i.o.devries@uu.nl

The Election Committee,

Quirine van der Steen (chair), Gerda Tenkink (secretary) en Imke van Dam (member)

 

Utrecht, 25 April 2022