Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Verkiezingen Faculteitsraad 2017

Verkiezingen Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2017

 Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. De eerstvolgende verkiezing voor beide geledingen is van 8 t/m 10 mei 2017

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van vrijdag 10 maart t/m donderdag 30 maart 2017 op twee manieren verkiesbaar stellen:

  • Je kunt jezelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitters van de huidige geledingen.
  • Je stelt je eigen lijst op waarmee je jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaatstelt.

Praktische informatie over de kandidaatstelling en de benodigde documenten vind je op teamsite van de faculteitsraad.

Lever de ingevulde en ondertekende formulieren in van 10 maart t/m 30 maart 2017 (8.00 – 15.00 uur) bij het Bestuurssecretariaat GW, Trans 10, kamer 1.05A

Kiesregister

Vanaf vrijdag 10 maart t/m donderdag 30 maart 2017 (8.00 – 15.00 uur) ligt het kiesregister ter inzage bij het Bestuurssecretariaat Geesteswetenschappen, Trans 10, kamer 1.05A.

 Vragen?

Voor inhoudelijke vragen betreffende het raadswerk:

Voor praktische vragen: Gerda Tenkink –  g.tenkink@uu.nl

Kiescommissie

De voorbereiding en uitvoering van de verkiezing gebeurt door de Kiescommissie, bestaande uit de volgende leden: