Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

16 - 18 mei 2022

Verkiezingen 2022 Faculteitsraad

*** For English see below ***

De verkiezingen 2002 voor de Faculteitsraad zijn van maandag 16 mei tot en met woensdag 18 mei 2022

  • Voor de studentengeleding betreft het de jaarlijkse verkiezingen (2022 – 2023)
  • Voor de personeelsgeleding betreft het tussentijdse verkiezingen (2021 – 2023)

Je kunt tijdens de verkiezingen op elke kandidaat stemmen, ook als die op een andere lijst  (studentengeleding) of kiesdistrict (personeelsgeleding) staat dan waar je zelf aan verbonden bent.

De uitslag van de verkiezingen wordt op vrijdag 20 mei a.s. om 13.00 uur bekend gemaakt. Deze openbare zitting vindt plaats op Kromme Nieuwegracht 80 in de Van Ravensteynzaal.

 

The elections 2022 for the Facultyboard will be held from Monday 16 May to Wednesday 18 May 2022

  • For the student section it concerns the annual elections (2022 – 2023)
  • For the staff section it concerns by-elections (2021 – 2023)

Please note that all faculty staff, including those from other districts, are entitled to vote for these candidates. All students are also entitled to vote and are not bound to a list.

The results of the elections will be announced on Friday, May 20 at 1:00 p.m. This public session will take place at Kromme Nieuwegracht 80 in the Van Ravensteynzaal.

Gerda Tenkink, secretaris Kiescommissie GW