Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

30 oktober 2015
15:00 - 17:00
Sweelinckzaal, Drift 21

Vergadering van de faculteitsraad

Agenda

15.00 uur Opening
Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 17 september 2015
15.20 uur Q3-rapportage 2015; ter bespreking
15.35 uur Financieel Plan 2016 – 2020 – ter bespreking
16.15 uur BSA 2014 – 2015 – ter bespreking
16.25 uur Instroomcijfers 2015 – 2016 – ter bespreking
16.35 uur Wijziging Faculteitsreglement 2015 – 2016 – ter instemming
Concept-besluit Wijziging Faculteitsreglement 2015 – 2016
16.40 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.50 uur Sluiting

T.k.n.

  • Concept jaaragenda faculteitsraad GW 2015-2016
  • Programmeeropdracht 2016 – 2017
  • Regeling derde beoordelaar

 

 De stukken zijn vanaf 16 oktober te vinden op de teamsite