Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

18 april 2016
Trans 10, zaal 0.07 (Cohenzaal)

Vaststelling kandidatenlijsten verkiezingen FR 2016 – 2017

Maandag 18 april a.s. stelt de Kiescommissie tijdens een openbare zitting de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van Faculteitsraad 2016 – 2017 vast. De bijeenkomst vindt plaats op Trans 10, zaal 0.07 (Cohenzaal) tussen 14.00 – 14.30 uur.

Er komen verkiezingen voor de studentgeleding en tussentijdse verkiezingen voor het kiesdistrict Filosofie en Religiewetenschap (personeelsgeleding). De verkiezingen vinden plaats in de week van 9 mei a.s.