Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Uitslag verkiezingen 2021

*** For English, see below ***

De Kiescommissie heeft tijdens de openbare zitting op vrijdag 9 april 2021 de uitslag van de verkiezingen voor de studentgeleding (jaarlijkse verkiezingen) en de personeelsgeleding (tweejaarlijkse verkiezingen) bekend gemaakt.

De uitslag is:

 Studentgeleding (12 zetels)

Lijst VUUR

 1. Myrte Spaargaren
 2. Pelle Boers
 3. Saskia Roozeboom
 4. Joris Canoy
 5. Marvin Moors
 6. Maureen Wirds
 7. Léon Gerridzen
 8. Christophe van der Kwast
 9. Martijn van der Veen
 10. Clarissa de Ruijter

Lijst De Vrije Student-GW

 1. Rob Snitselaar
 2. Jet Langedijk

 Personeelsgeleding (12 zetels)

Kiesdistrict Talen, Literatuur en Communicatie

 1. Lieke Stelling
 2. Hanny den Ouden
 3. Rias van den Doel

Kiesdistrict Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

 1. Eleni Braat
 2. Merlijn Hurx

 Kiesdistrict Media- en Cultuurwetenschappen

 1. Imar de Vries
 2. Toine Minnaert

Kiesdistrict Filosofie en Religiewetenschap

 1. Maarten van Houte
 2. Siebren Teule

Kiesdistrict Faculteitsbureau

 1. Janka Looman – Blatnik
 2. Tom Gerritsen
 3. Myrthe van Groningen

De Kiescommissie van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht,

Drs. Quirine van der Steen (voorzitter), Gerda Tenkink (secretaris), Wessel van Wijngaarden (lid)

 Utrecht, 9 april 2021

The Electoral Commission announced the results of the elections for the student section (annual elections) and the staff section (biennial elections) during the public session on Friday, April 9, 2021.

The result is:

Student delegation (12 seats))

Lijst VUUR

 1. Myrte Spaargaren
 2. Pelle Boers
 3. Saskia Roozeboom
 4. Joris Canoy
 5. Marvin Moors
 6. Maureen Wirds
 7. Léon Gerridzen
 8. Christophe van der Kwast
 9. Martijn van der Veen
 10. Clarissa de Ruijter

Lijst De Vrije Student-GW

 1. Rob Snitselaar
 2. Jet Langedijk

Staff delegation (12 seats)

Department of Languages, Literature and Communication

 1. Lieke Stelling
 2. Hanny den Ouden
 3. Rias van den Doel

Department of History and Art History

 1. Eleni Braat
 2. Merlijn Hurx

Department of Media and Culture Studies

 1. Imar de Vries
 2. Toine Minnaert

Department of Philosophy and Religious Studies

 1. Maarten van Houte
 2. Siebren Teule

Faculty office

 1. Janka Looman – Blatnik
 2. Tom Gerritsen
 3. Myrthe van Groningen

The Electoral Committee of the Faculty of Humanities of Utrecht University,

Drs. Quirine van der Steen (chairman), Gerda Tenkink (secretary), Wessel van Wijngaarden, (member)

Utrecht, 9 April 2021