Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Uitslag verkiezingen 2022

*** For English, see below ***

De Kiescommissie heeft tijdens de openbare zitting op vrijdag 20 mei 2022 de uitslag van de verkiezingen voor de studentgeleding (jaarlijkse verkiezingen) en de personeelsgeleding (tussentijdse verkiezingen) bekend gemaakt.

De uitslag is:

Studentengeleding (12 zetels)

Lijst VUUR

 1. Pepijne van Rooijen
 2. Saskia Hubers
 3. Chiara Stam
 4. Kim van Dorp
 5. Tessa Hölscher
 6. Koen Janssen
 7. Myrte Spaargaren
 8. Meike Kooistra
 9. Mees Schenk
 10. Loes van Deursen
 11. Emily Hengeveld

De Vrije Student-GW

 1. Lisa Pais

Personeelsgeleding (1 zetel)

Kiesdistrict Faculteitsbureau

 1. Max de Kruiff

 

De Kiescommissie van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht,

Drs. Quirine van der Steen (voorzitter), Gerda Tenkink (secretaris), Imke van Dam (lid)

 Utrecht, 20 mei 2022

Election results

The Electoral Commission announced the results of the elections for the student section (annual elections) and the staff section (midterm elections) during the public session on Friday, April 9, 2021.

The result is:

Student delegation (12 seats)

Lijst VUUR

 1. Pepijne van Rooijen
 2. Saskia Hubers
 3. Chiara Stam
 4. Kim van Dorp
 5. Tessa Hölscher
 6. Koen Janssen
 7. Myrte Spaargaren
 8. Meike Kooistra
 9. Mees Schenk
 10. Loes van Deursen
 11. Emily Hengeveld

De Vrije Student-GW

 1. Lisa Pais

Staff delegation (1 seat)

Faculty office

 1. Max de Kruiff

The Electoral Committee of the Faculty of Humanities of Utrecht University,

Drs Quirine van der Steen (chairman), Gerda Tenkink (secretary), Imke van Dam (member)

Utrecht, 20 May 2022