Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Nieuws

Tussentijdse verkiezingen Personeelsgeleding 2022

Van maandag 16 mei 2022 tot en met woensdag 18 mei 2022 vinden er tussentijdse verkiezingen voor de Personeelsgeleding plaats voor een vacante zetel bij het kiesdistrict Faculteitsbureau (Lijst Faculteitsbureau). Voor deze vacante zetel hebben Max de Kruiff en Sanne de Bos zich kandidaat gesteld. Alle medewerkers (OBP en WP) kunnen hun stem uitbrengen op één van deze kandidaten.

From Monday, May 16, 2022 through Wednesday, May 18, 2022, by-elections for the Staff Assembly will take place for a vacant seat in the Faculty Office constituency (Lijst Faculteitsbureau). For this vacant seat, Max de Kruiff and Sanne de Bos have stood as candidates. Please note that all employees, including those from other districts, are entitled to vote for these candidates.

Gerda Tenkink, secretaris Kiescommissie GW