Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

18 december 2015
15:00 - 17:00
Sweelinckzaal, Drift 21

Raadsvergadering 18 december 2015

Agenda

15.00 uur Opening
Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 30 oktober 2015
15.20 uur Financieel Plan 2016 – 2020: regeling overhead – ter bespreking
15.40 uur Project Matching: eindverslag – ter bespreking
15.55 uur Project Honoursprogramma’s: eindverslag – ter bespreking
16.15 uur URO-ronde 2016 – ter bespreking
16.35 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.45 uur Sluiting met aansluitend een borrel

T.k.n.

  • Concept jaaragenda faculteitsraad GW 2015-2016
  • Tijdschema Verkiezingen FR GW 2016
  • Aandeel tijdelijke aanstellingen BA onderwijs

 

De raadsvergaderingen vinden plaats in de Sweelinckzaal op Drift 21.

Van 15.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld, is (een afvaardiging van) het bestuur aanwezig en zijn andere belangstellenden ook welkom.

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.