Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

1 juli 2016
15:00 - 17:30
Sweelinckzaal, Drift 21

Agenda FR-vergadering 1 juli 2016

De raadsvergaderingen vinden plaats in de Sweelinckzaal op Drift 21.

Van 15.00 tot 17.30 uur, is (een afvaardiging van) het bestuur aanwezig en zijn andere belangstellenden ook welkom.

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Benoeming onafhankelijk voorzitter Faculteitsraad (vertrouwelijk)
  Benoeming secretaris Kiescommissie (vertrouwelijk)
 4. Conceptnotulen vergadering 17 mei 2016
 5. Hoofdlijnen begroting 2017
 6. Wijzigingen faculteitsreglement 2016 – 2017
 7. Overzicht actiepunten uit de onderwijsgesprekken
 8. Inventarisatie arbeidsmarktinitiatieven bachelorfase
 9. Voorstel herziening bachelormodel vanaf 2017 – 2018
 10. Verslaglegging gesprekken met onderzoeksdirecteuren over de midterms onderzoeksvisitatie
 11. UGlobe
 12. Huisvestingsplan – bijstelling
 13. Rapport Medezeggenschap binnen de faculteit Geesteswetenschappen
 14. W.v.t.t.k. en rondvraag
 15. Sluiting met aansluitend een borrel

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen