Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

24 maart 2016
15:00 - 17:00
Drift 21, Sweelinckzaal

Raadsvergadering 24 maart 2016

15.00 uur Opening
Mededelingen
15.10 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 12 februari 2016
15.20 uur Herziening evaluatielandschap; ter bespreking
15.30 uur Oer-en – facultair delen 2016 – 2017; ter instemming
Conceptbesluit Oer-en
15.45 uur Onderwijs en ICT; ter bespreking
15.55 uur Jaarrekening en verantwoording bestuursagenda 2015 en notitie tijdelijk personeel Q4; ter bespreking
16.10 uur Uitwerking financiering onderzoeksmiddelen; ter bespreking
16.25 uur Financiën strategische thema’s; ter bespreking
16.35 uur Instemmingsrecht Hoofdlijnen begroting – eerste bespreking
16.45 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
16.55 uur Sluiting
T.K.N.
  • Toekenning bestuursbeurzen studieverenigingen 2016 – 2019
  • Concept jaaragenda faculteitsraad GW 2015-2016
  • Samenstelling werkgroepen Internationalisering en Engelstalig onderwijs

 

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.

Alle belangstellenden zijn welkom.

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen