Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

17 september 2015
Drift 21 - Sweelinckzaal

Raadsvergadering 17 september 2015

12.30 uur Opening
Mededelingen
12.40 uur Conceptnotulen vergadering d.d. 19 juni 2015

 

12.50 uur Q2-rapportage 2015; ter bespreking
13.05 uur Begroting 2016; ter instemming
13.25 uur Bestuursagenda 2016; ter instemming
13.40 uur Samenstelling commissies faculteitsraad 2015 – 2016; ter besluitvorming
13.45 uur W.v.t.t.k. en rondvraag
13.55 uur Sluiting

T.k.n.

  • Concept jaaragenda faculteitsraad GW 2015-2016

De raadsstukken staan op de Uniteams-website