Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Agenda

17 mei 2016
10:00 - 12:20
Achter Sint Pieter 200, Raadzaal

Raadsvergadering 17 mei 2016

De vergadering vindt dit keer plaats op dinsdag van 10.00 tot 12.20 uur in de Raadzaal op Achter Sint Pieter 200. Er is (een afvaardiging van) het bestuur aanwezig en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Conceptnotulen vergadering 24 maart 2016
 4. OER-en lerarenopleidingen
 5. Plan van aanpak Educatie IT GW
 6. Opdracht en samenstelling werkgroep Onderzoekfinanciering
 7. Plan Internationalisering
 8. Q1 2016
 9. Plan van aanpak investeringen Financieel Plan
 10. Facultair Verdeelmodel
 11. Instemming hoofdlijnen begroting
 12. Verbetering medezeggenschap
 13. W.v.t.t.k. en rondvraag
 14. Sluiting

Ter kennisneming:

 • Conceptjaaragenda faculteitsraad GW
 • OER-en opleiding specifieke delen
 • Opzet evaluatie tutoraat
 • Samenstelling klankbordgroep Caracal

De raadsstukken staan op de Uniteams-website.



U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen