Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Kiescommissie

De leden van de faculteitsraad worden gekozen door respectievelijk medewerkers en studenten van de faculteit. Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. Alle studenten en medewerkers kunnen zich dus ook aanmelden voor een termijn in de faculteitsraad.

 

De Kiescommissie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezing, en bestaat uit: