Logo Universiteit Utrecht

Faculteitsraad Geesteswetenschappen

Verkiezingen 2021 – tijdschema en praktische informatie

For English scroll down

Verkiezingen Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2021

Wanneer zijn de verkiezingen?

Elk jaar organiseert de Kiescommissie Geesteswetenschappen verkiezingen voor het invullen van de studentenzetels van de faculteitsraad en elke twee jaar voor de medewerkerszetels. In 2021 zijn er van 6 tot en met 8 april verkiezingen voor de studenten- en personeelsgeleding.

 Hoe stel je jezelf verkiesbaar?

Medewerkers en studenten kunnen zich van maandag 8 maart tot en met donderdag 18 maart 2021 op twee manieren verkiesbaar stellen:

 • Je kan jezelf zelf bij één van de bestaande partijen kandidaat stellen. Neem dan contact op met de voorzitter van de huidige geledingen.
 • Studenten die zich kandidaat willen stellen voor een bestaande partij kunnen hun motivatiebrief, cv en hun lijstvoorkeur uiterlijk 2 maart a.s. 23.59 uur mailen naar Chiara Stam, c.c.stam@uu.nl
 • Je kan zelf een eigen lijst opstellen en daarmee jezelf en eventueel andere geïnteresseerden kandidaat stellen.

Praktische informatie

Informatieavonden studentengeleding

 • 25 januari – informatieavond medezeggenschap – algemeen
 • 9 februari (in de week van de medezeggenschap) – informatieavond studentengeleding Faculteitsraad
 • 23 februari – informatieavond studentengeleding Faculteitsraad (Engelstalig)

De links naar het Facebook evenement en de Teams meeting zijn de volgende:

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het raadswerk:

Voor praktische vragen:

Kiescommissie

De Kiescommissie zorgt voor de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen en bestaat uit de volgende leden:

Elections Faculty Council Humanities 2021

When are the elections?

The Election Committee of the Faculty of Humanities organises the annual elections for the student delegation of the faculty council and bi-annual for the staff delegation. The next election for the student and the staff delegation is from 6 to 8 April 2021.

How do you stand for election?

There are two ways in which Employees and students can stand for election, between Monday 8 March to 18 March 2021:

 • You can apply for one of the existing lists. Then contact the chairman of that list.
 • Students who want to apply for an existing party can mail their motivation letter, CV and list preference no later than 2 March 2021 23.59 h. to Chiara Stam, c.c.stam@uu.nl.
 • You can draw up your own list and thus apply yourself and possibly others who are interested.

 

I am an international student or employee, can I apply for a place in the faculty council?  

 • International students and employees can also apply for a place in the faculty council, but keep in mind that Dutch is the language of communication of the council. A basic understanding of Dutch is essential and required.

 

Practical information:

 

Information evenings student section:

 • 25 January – information evening for participation in general
 • 9 February (in the week of the participation) – information evening student section Faculty Council
 • 23 February – information evening student section Faculty Council (English)

The links to the Facebook event and the Teams meeting are the following:

Questions?

For questions concerning the Council please contact:

For practical questions:

Election Committee

The election committee is responsible for the preparation and implementation of the election, and consists of the following members: